Garantie & retouren

Garantie

Voor alle artikelen die u bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Dit betekent dat een artikel in goede staat moet verkeren en bij normaal gebruik naar behoren dient te functioneren. Wanneer u een artikel ontvangt waarbij dit niet het geval is, voorzien wij u graag zo snel mogelijk van een passende oplossing. Afhankelijk van uw artikel doen wij dit door vervanging, reparatie of terugbetaling.

Daarnaast gelden voor bepaalde artikelen fabrieksgaranties. Een fabrieksgarantie is een extra garantie die wordt afgegeven door de importeur of fabrikant. De fabrikant of importeur kan zelf voorwaarden stellen aan deze garantie.

Retourneren

Als u een artikel beschadigd heeft ontvangen of wanneer dit defect is geraakt, verzoeken wij u binnen 24 uur na levering contact met ons op te nemen.

Consumenten
Consumenten (zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf) kunnen artikelen kunt u tegen bepaalde voorwaarden kosteloos retourneren.

Wij verkopen producten die aan bederf onderhevig zijn en waarvan wij de kwaliteit niet meer kunnen garanderen indien wij deze retour ontvangen. Het gaat hierbij onder andere om oogspoelflessen, verbandmiddelen en pleisters en AED pads. Derhalve is het herroepingsrecht voor deze producten uitgesloten.

Retourzendingen zijn voor risico van de koper. Dit houdt in dat wij niet aansprakelijk zijn voor het beschadigen of zoekraken van retourgestuurde artikelen. Vraag de transporteur altijd om een traceercode en bewaar deze goed.

Aan de volgende voorwaarden dient een artikel te voldoen om te retourneren:

  • u kunt een artikel retour als u binnen 14 dagen meld dat u het artikel retour wenst te sturen. De termijn gaat in op de dag na ontvangst van uw bestelling. Het artikel moet binnen 14 dagen na deze melding retour zijn gestuurd;
  • het artikel dient bij voorkeur voorafgaand retour gemeld te worden, neem hiervoor contact met ons op;
  • het artikel wordt alleen retour geaccepteerd als het in de originele staat en indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele verpakking wordt teruggestuurd. Daarom adviseren wij u om te allen tijde de geleverde toebehoren te bewaren;
    Indien wij het artikel beschadigd retour ontvangen, worden daarvoor kosten in rekening gebracht.
  • de pakbon dient meegestuurd te worden in de verpakking;
  • Indien een artikel middels een seal verzegeld is, is het niet toegestaan het artikel te retourneren na verbreken van de seal;
  • U kunt voor retourzending gebruik kan maken van het Europese modelformulier voor herroeping. Dit formulier is bij uw bestelling ingesloten;

Na retour zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven het artikel terug te sturen, het volledige aankoopbedrag worden terugbetaald. Kosten voor het retourneren van producten komen voor uw rekening.

Wanneer u een artikel buiten de gestelde voorwaarden terugstuurt, dan komt de betalingsverplichting niet te vervallen. Neemt u in geval van twijfel contact met ons op.

Zakelijke klanten
Zakelijke klanten kunnen bestelde producten niet (kosteloos) retourneren, neem in dit geval altijd contact met ons op.