De rijtijd van de brandweer is niet alleen afhankelijk van de afstand tussen brandweerkazerne en de plaats van de brand!

Ook eventuele verkeersbelemmeringen zoals bijvoorbeeld drempels, uitneembare paaltjes en het soort weg (verhard, onverhard of priv├ęterrein) zijn van invloed. Zorg er dus ten alle tijden voor dat uw bedrijfsactiviteiten geen belemmering vormen voor de bereikbaarheid van de brandweer en andere hulpdiensten.